KORZYŚCI Z POWIERZENIA OBSŁUGI – KADROWO PŁACOWEJ BIURU RACHUNKOWEMU

Do najczęściej wydzielanych na zewnątrz procesów należy obsługa kadrowo – płacowa, a w szczególności administrowanie teczkami osobowymi pracowników, przygotowywanie umów o pracę, sporządzanie list płac oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS.

Powierzenie obsługi kadrowo – płacowej biuru rachunkowemu stwarza firmie wiele możliwości i korzyści, wśród których można wymienić:

  • usprawnienie czynności – procesy są realizowane przez wyspecjalizowany podmiot
  • obniżenie ponoszonych kosztów – firma nie musi utrzymywać zasobów niezbędnych do obsługi kadrowo – płacowej (koszty pracownika zajmującego się kadrami i płacami, zakup i serwis wyspecjalizowanego oprogramowania, koszty sprzętu biurowego)
  • lepsze wykorzystanie czasu pozostałych pracowników - część funkcji pomocniczych zostaje wydzielona na zewnątrz, więcej czasu ,można poświęcić na kluczowe zadania (np. produkcja, sprzedaż)
  • zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości procesów - w wielu podmiotach sprawami kadrowo-płacowymi zajmuje się jedna osoba, jej absencja może stanowić duży problem, a przy dłuższej nieobecności zagrażać ciągłości i terminowości procesów, przy wydzieleniu obsługi do biura rachunkowego te ryzyka są przenoszone na podmiot zewnętrzny.


KONTAKT

Biuro Rachunkowe OPTIMA Wojciech Rudkiewicz

ul. Ogrodowa 6/2
Zielona Góra 65-462

biuro@optima.zgora.pl

+48 68 4594200

NIP 9730389529

REGON 978003478

http://www.optima.zgora.pl

pobierz nasze dane przez QR SCANNER